Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Sina syften förverkligar föreningen genom att
 • samla och arkivera historiskt material vad gäller Frihetskriget och deltagare i detta
 • understöda upplysande publikationsverksamhet om Frihetskrigets händelser och om dem som deltagit i detta
 • ordna fester, utfärder och föredrag för att hedra minnet av Frihetskriget och belysa betydelsen av kriget
 • sköta minnesmärken som hänför sig till händelser under Frihetskriget, iståndsätta och vårda deras omgivningar samt ordna uppvaktningar vid betydelsefulla tillfällen

Aktuellt

Hamnskär kallar

100 års minnesdag för den tyska u-båten UC-57 Fredagen den 11 augusti 2017 i Lovisa och hamnskär. Läs mera »

Höstmöte 16.11.2017

Kallelse till höstmöte på Tekniskas Salar i Helsingfors 16.11.2017Läs mera »

Medlemsresa till Tallinn i oktober

Årets medlemsresa tar oss till Tallinn för att bl.a. bese fartyget Suur-Töll, fd Mihail Feodorovitj, Wäinämöinen och Volynetz.Läs mera »

Minnesdag för Helsingfors befrielse

För att uppmärksamma 100-årsminnet av Helsingfors befrielse ordnas en minnesdag den 14 april 2018 i Helsingfors.Läs mera »

Kallelse till vårmöte

Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 28 mars 2017 kl. 18 00 på Tekniskas Salar i Helsingfors, adr. Eriksgatan 2, 6 våningen.Läs mera »

Aktivitetskalender 2017

Denna aktivitetskalender upptar föreningens medlemsaktiviteter under innevarande år. I den takt detaljerna kring aktiviteterna kan slås fast, kommer närmare information om dessa att finnas tillgänglig här på föreningens hemsida. Läs här om program, transporter och tidtabeller samt anmälningar till kommande evenemang.Läs mera »