Minnesmärken och plaketter

HELSINGFORS (Gamla kyrkans skvär):  
Minnesmärket över Vita gardets stupade soldater vid Helsingfors intagning den 12 april 1918. En samlande nationell symbol för frihetskriget.  
Minnesmärket över stupade tyska soldater vid intagningen av Helsingfors den 12 april 1918  
HELSINGFORS (Elisabetsskvären):  
Minnesmärket över Pellingekåren och Svidjakårens stupade  
HELSINGFORS (Södra Haga):  
Minnesmärke över två stupade tyska soldater inför Helsingfors intagning  
KYRKSLÄTT:  
Minnesmärke över stupade vid Ingels vid kyrkan  
Frihetskrigets minnessten  
General Holmbergs grav  
Den tyska graven  
INGÅ: (Degerby, Björkudden och Barösund)  
Igor-museumm, Degerby kommungård. Skyddskåren och Lotta Svärd.
Skyddskårens stabshus och Lotta Svärd, UF-huset Walhalla, Barösund.
Björkuddens danspaviljong, till minne av Skyddskåren.  
RASEBORG: (Karis)  
Raseborgs Skyddskårsdistrikts stab 1942-44. Lotta Svärd. Postmästargatan 18, Karis.
RASEBORG: (Ekenäs)  
Lottastugan, Knipnäsvägen 24, Ekenäs
Skåldö, hembygdsföreningen Skärhallas vägg  
Hästö-Busö, minnesplakett över minolyckan 1919  
RASEBORG (Bromarf)  
Skyttestugan i Bromarf på Äppelvägen
RASEBORG (Tenala och Snappertuna)  
Tenala IFs sportstuga, Lindsbybacken 10.
RASEBORG (Stora Käringholmen)  
Minnestavla från andra världskriget avtäckt år 2010  
SIBBO:  
Frihetsmonumentet vid Gamla kyrkan  
BORGÅ:  
Minnessten över mördade vita på Träskholmen vid Kardrag  
Frihetsmonumentet vid Domkyrkan  
Minnessten över Pellingeslaget på Tullandet  
Saksaniemi Ordningsfanas minnessten  
Minnessten i Londböle på Vessö över dödade ortsbor  
LOVISA (Pernå):  
Monumentet på Hamnskär till minnet av tyska ubåten UC-57  
Minnessten i vattnet vid Kejvsalö norra udde över mördade vita  
Minnesplatta på Orrengrund, Etappväg 1918  
Minnessten i Hardom  
LOVISA:  
Frihetsmonumentet vid torget
Minnessten över Lovisaslaget  
Gravmonumentet på Gamla begravningsplatsen  
LOVISA (Liljendal):  
Minnessten i Eskilom  
Gravmonumentet på gravgården i Sävträsk över stupade tyskar  
LOVISA (Strömfors):  
Minnessten i Abborfors över stupade tyskar  
LAPPTRÄSK:  
Frihetsmonumentet på gamla gravgården vid kyrkan  
Två minnesmärken i skogen i Norrby över mördade ortsbor  
PYTTIS:  
Frihetsmonumentet vid kyrkan  
HANGÖ:  
Frihetsminnesmärket upprest till minne av tyska Östersjödivisionens ankomst 3 april 1918.  
Minnessten: Fänrik Toivo Edvard Raatikainen
VÄSTÅBOLAND (Nagu):  
Minnesmärket över i Frihetskriget stupade invid kyrkan.  
Minnesmärke på Pensar Syd över Skyddskåren & Lotta Svärd (rest 1938)  
VÄSTÅBOLAND (Korpo)  
Stenen över stupade i Frihetskriget, cirka 1000 m från kyrkan:  
Minnestavla uppsatt 26 juli 2013 för Frihetskriget på Korpo  
TAMMERFORS:  
Många minnesmärken, bl.a. över den svenska brigaden och över de stupade vid Tammerfors intagning på Kalevankangas begravningsplats invid kapellet.  
ÅBO:  
Monumentet finns invid Domkyrkan med texten: I FINLANDS FRIHETSKRIG ÅR 1918 FÖR FOSTERLANDET FALLNE  
   
 
Frihetskrigets Södra Traditionsförening