För alla historieintresserade  erbjuder Frihetskrigets södra traditionsförening en möjlighet att fördjupa sig i Finlands frihetskrig.

Traditionsföreningens syfte är att slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som möjliggjorde att Finland blev självständigt.

Detta sker genom att ordna  program med anknytning till Frihetskriget t ex uppvaktningar vid olika monument, möten, fester och utfärder samt genom att utge tidningen Veteranen av 1918.

Läs mer

Inga händelser på kommande