Föreningens syfte är att:

 • vårda minnet av deltagare i Frihetskriget
 • vårda minnet av personer som medverkat i vårt lands befrielse
 • samla och arkivera historiska handlingar och föremål som har anknytning till Frihetskriget
 • samla fakta om krigets syfte och dess kämpar
 • värna om att Frihetskrigets traditionsarbete fortsätter
 • sprida vetskapen om traditionerna till allt vidare samhällskretsar
   


 

 

Sina syften förverkligar föreningen genom att
 • samla och arkivera historiskt material vad gäller Frihetskriget och deltagare i detta
 • understöda upplysande publikationsverksamhet om Frihetskrigets händelser och om dem som deltagit i detta
 • ordna fester, utfärder och föredrag för att hedra minnet av Frihetskriget och belysa betydelsen av kriget
 • sköta minnesmärken som hänför sig till händelser under Frihetskriget, iståndsätta och vårda deras omgivningar samt ordna uppvaktningar vid betydelsefulla tillfällen

På grund av läget annulleras alla uppvaktningar under april och maj. Även Mannerheimmiddagen inhiberas.

Aktuellt

Höstmöte 3.11.2020

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålles på Kaptensbostället på Nylands Brigad i Dragsvik tisdagen den 3 novembbr 2020 klockan 17.30. Läs mera »

Traditionsföreningens jubileumssommarutfärd

skjuts på med ett år till augusti 2021Läs mera »

Händelsekalender för år 2020

Verksamhetsplanen för 2020 upptar följande medlemsaktiviteter:Läs mera »

Verksamhetsplan 2020

Traditionsföreningen vill med sin verksamhet slå vakt om frihetskrigets traditioner och de händelser som ledde till landets frihet och självständighet. Föreningen informerar om händelser och uppvaktningar, utfärder och föredrag som ansluter sig till minnet av frihetskriget och dess traditioner.Läs mera »
Frihetskrigets Södra Traditionsförening